Każdego roku ginie prawie 100 dzieci na polskich drogach.

Obrazowo – pustoszeje duże przedszkole lub mała szkoła.

Tragiczna statystyka /co roku około 3000 osób traci życie /, gigantyczne koszty wypadków drogowych /prawie 50 mld zł w 2013 roku/ sprawiają, że POLSKA jest w grupie krajów o najgorszych statystykach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie.

Czy jest możliwy świat bez ofiar na drodze? Tak zwana OPCJA ZERO ma praktyczny wymiar, w Szwecji w roku 2013 nie zginęło żadne dzieckoDrogowa edukacja najmłodszych powinna być jednym z priorytetów naszego kraju. AUTOCHODZIK jest programem edukacyjnym, który powstał z myślą o zdrowiu i szczęściu dzieci. VI Edycja tego programu pt. GOTOWI DO DROGI koncentruje się na 3 funkcjach jakie pełni najmłodszy uczestniki ruchu drogowego – PIESZY, PASAŻER, KIEROWCA.

GOTOWI DO DROGI

Program Edukacyjny AUTOCHODZIK adresowany jest do najmłodszych dzieci (5-8 lat), ich rodziców i nauczycieli.

  • 4 tematy oraz 4 Akcje edukacyjne do zaliczenia przez Zespoły

  • Zadania, zabawy i ćwiczeniach do wykonania w placówce i w domu

  • Umożliwia  prezentacje dokonań uczestników w Internecie

  • Cyfrowa edukacja – specjalny serwis – PANEL NAUCZYCIELA wspomaga opiekunów zespołów

  • Badania, Konkursy, fotozagadki i wystawy dla dzieci, rodziców i nauczycieli

Posiadamy ponad 10 letnie doświadczenie w tworzeniu oraz wdrażaniu działań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Programy, pomoce, akcje AUTOCHODZIK realizowane są na terenie całego kraju.

CELE I IDEA PROGRAMU

Naszym celem jest przygotowanie dzieci do samodzielności w ruchu drogowym. Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo, różnorodność sposobów przemieszczania oraz ról jakie pełnią najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego – dzisiaj i w przyszłości.

CHRONIĆ – Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci poprzez uczenie oraz utrwalenie prawidłowych postaw i nawyków przydatnych w poruszaniu się jako pieszy, pasażer, kierowca.

UCZYĆ – Efektywny proces nauczania oparty na przekazywaniu wiedzy o ruchu drogowym w oparciu o zabawy symulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, słuchowe czy ruchowe.

ROZWIJAĆ – Rozwijanie praktycznych umiejętności u dzieci do 7 lat, które w sposób naturalny i bez specjalnego wysiłku nabywają różnoraką wiedzę, w tym o zachowaniu na drodze.

GOTOWI DO DROGI  2017-2018

Cel – przygotowanie najmłodszych do samodzielności w ruchu drogowym

Adresaci – dzieci przedszkolne, klasy I-III, nauczyciele, rodzice i opiekunowie

Czas – od września do czerwca

Działanie –  Akcje, Wydarzenia, Szkolenie Wyjazdowe

NOWOŚĆ – AKCJE  w mediach społecznościowych /Instagram, Twitter, Facebook/

ETAP I  /wrzesień-październik/

Głównym tematem – Pieszy, niechroniony uczestniku ruchu drogowego.

Poznajemy wszystkie sposoby przemieszczania. Koncentrujemy się na przejściu przez jezdnię,  jako najtrudniejszym

i najniebezpieczniejszym momencie poruszania się po drogach.  Najważniejszym punktem jest Akcja Edukacyjna KOŁA STOP adresowana do dzieci i ich opiekunów.

ETAP II /listopad-styczeń/

Głównym tematem – jest poruszanie się po drogach w warunkach ograniczonej widoczności. Poznajemy zasady

działania światła odbitego, rodowód dzisiejszych odblasków.. Najważniejszym punktem jest Akcja Edukacyjna WIDO.

Odkrywamy co to jest efekt WIDO – widocznie bezpieczniej.

ETAP III /styczeń-marzec/

Głównym tematem – jest podróżowanie jako pasażer. Poznamy i wykonamy rożne pojazdy  m.in. osobowe,

ciężarowe, specjalne. Grupą skorzystamy z komunikacji miejskiej.  Rodzinne Zapinanie pasów będzie motywem

przewodnim Akcji Edukacyjnej ZZ ZAWSZE ZAPINA Cała rodzina.

ETAP IV /kwiecień-maj/

Głównym tematem – jest podróżowanie rowerem. Dla dzieci jest to okres pierwszych doświadczeń związanych

z samodzielnością drogową. Poznamy jak wygląda rower,  co jest ważne w podróżowaniu.

Ochrona głowy i rozważne poruszanie się po drogach  będzie jednym z głównych tematów

Akcji Edukacyjnej JADĘ Z GŁOWĄ.

FINAŁ /czerwiec/

CAŁOROCZNE NAUCZANIE

Wszechobecność motoryzacji, a także często występujące zagrożenia na drodze wymagają ciągłego nauczania. Stała i metodyczna praca z dziećmi prowadzona przez wszystkie miesiące w roku przynosi najlepsze efekty. Tematyka dopasowywana jest do pór roku i wagi zagadnienia w danym okresie. Forma, poziom i zakres nauczania dostosowane są do percepcji wychowanków, planów nauczyciela i placówki.

ACTIVE LEARNING

Idea Konfucjusza w praktyce. Uczenie poprzez zabawy angażujące wszystkie zmysły daje najlepsze efekty. Stosowane tradycyjne i cyfrowe metody nauczania opierają się na interaktywnym przekazywaniu wiedzy. Zapamiętanie sytuacji, zdarzeń, zachowań wynikających z aktywizujących form nauczania, w czasie których używane są wzrok, słuch i dotyk jest skuteczniejsze niż jednowymiarowy sposób nauki.

KREATYWNA EDUKACJA

Kierunkujemy myślenie, określamy tematykę, przedstawiamy różnorodne formy pracy z dziećmi. Wielowymiarowość nauczania umożliwia pracę zarówno indywidualną jak i zespołową w małych lub dużych grupach. Wspólne tworzenie daje najlepsze rezultaty. Jednocześnie proponujemy nauczycielom i opiekunom swobodę działania, nie ograniczając ich inwencji i kreatywności.

Media społecznościowe

Kontakt

AUTOCHODZIK

Aleja Niepodległości 718
81-851 Sopot
biuro@autochodzik.pl
600 023 554

© 2016/2017. Wszystkie prawa zastrzeżone