PROGRAM EDUKACYJNY

 • Zadania, zabawy i ćwiczeniach do wykonania w placówce i w domu
 • Specjalny panel nauczyciela wspomaga zespół i jego opiekuna
 • Promocja działań placówki na forum ogólnokrajowym
 • Prezentacje dokonań uczestników na stronie programu
 • Możliwość uczestniczenia w konkursach z nagrodami
 • Dla aktywnych przewidziane są dyplomy i wyróżnienia

 

OD WRZEŚNIA DO CZERWCA

 • TEORIA, czyli tematy PIESZY, ODBLASKI PASAŻER, ROWERZYSTA
 • PRAKTYKA, czyli tematyczne AKCJE EDUKACYJNE
 • FINAŁ, czyli sprawdzamy, czy dzieci są GOTOWE DO DROGI
 • MIASTECZKO DROGOWE, czyli ZAJĘCIA SYMULACYJNE dla dzieci

 

UCZESTNICY

 • Dzieci, rodzice i nauczyciele z grup przedszkolnych /preferowane najstarsze grupy/
 • Dzieci, rodzice i nauczyciele z klas 0-3 ze szkól podstawowych

 

ZASADY

 • Uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Dana grupa lub klasa wraz z opiekunem tworzy zespół, który bierze udział w programie.
 • Wszystkie scenariusze, prezentacje, szablony oraz dostęp do panelu i profilu na stronie gotowi.autochodzik.pl są dostępne dla nauczycieli bezpłatnie.
 • Po zalogowaniu, w Panelu Nauczyciela dostępne są potrzebne do realizacji programu informacje, między innymi są ramy programowe, szablony materiałów dla rodziców. scenariusze do wykorzystania w czasie zajęć z dziećmi.
 • Prosimy o prezentację zespołu na stronie. To nie tylko krótki opis placówki, grupy, klasy razem z fotografią, ale również graficzne przedstawienie jego uczestników. Koniecznie prosimy o wpisanie imion dzieci i opiekuna, uczestniczących w programie. Sprawimy, że każde z nich będzie miało swój uśmiech.
 • Prosimy o relacjonowanie tego co jest robione w ramach programu AUTOCHODZIK. Czekamy na fotorelacje, opisy ciekawych zajęć, spotkań związanych z tematyką bezpieczeństwa na drodze. Wszystko w formie mini-blogu. Wasze relacje to doskonała promocja waszej – społecznie zaangażowanej – placówki wśród rodziców, lokalnej i ogólnopolskiej społeczności.
 • Nowością są AKCJE edukacyjne realizowane wspólnie z partnerami i mogą być dostępne tylko na określonym obszarze.

ZAJĘCIA Z DZIEĆMI                                                               

Proponujemy dowolność w odniesieniu do czasu trwania i terminu zajęć. Proponowany harmonogram zakłada stopniową odsłonę poszczególnych tematów. Zaczynamy tematem PIESZY, od października ODBLASKI, od stycznia PASAŻER, od kwietnia ROWERZYSTA.

Z doświadczeń nauczycieli  realizujących program wiemy, że najefektywniejsze zajęcia to 20-30 minut i koncentracja na 1-2 zagadnieniach. Cykliczność zajęć np. co wtorek pozytywnie oddziałuje na dzieci /utrwala wiedzę/ a rodzicom przypomina o bezpieczeństwie dzieci na co dzień.

Program oddziałuje na opiekunów, gdyż kształtowanie właściwych postaw powinno odbywać się w sposób ciągły. Mama, tata, babcia, wujek, ciocia, starsza siostra, brat są naturalnymi przewodnikami po wiedzy z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Praktyczny wymiar zajęć polega na odniesieniach do rzeczywistości. Poranna droga do szkoły, przedszkolne spacery, jazda komunikacją miejską to miejsca i czas, gdzie dzieci na żywo poznają zasady poruszania się po drogach, ćwiczą właściwe postawy. nabywają praktyczne umiejętności, są GOTOWE DO DROGI

ORGANIZATOR

Organizatorem Programu AUTOCHODZIK pt. GOTOWI DO DROGI jest Fundacja CREDU z siedzibą w Sopocie, Aleja Niepodległości 718. Kontakt mailowy: biuro@autochodzik.pl, telefon: 600 023 554.

 

Od ponad 10 lat przygotowujemy dzieci do samodzielności w ruchu drogowym. Autorskie Programy, Pomoce i Akcje edukacyjne AUTOCHODZIK uczą najmłodszych właściwych postaw i nawyków na drodze.  Organizator, Fundacja CREDU jest laureatem m.in., konkursu Wojewody Pomorskiego NA DRODZE DO BEZPIECZEŃSTWA, otrzymała tytuł Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2016, przyznany przez kapitułę przy Ministerstwie Transportu.

Media społecznościowe

Kontakt

AUTOCHODZIK

Aleja Niepodległości 718
81-851 Sopot
biuro@autochodzik.pl
600 023 554

© 2016/2017. Wszystkie prawa zastrzeżone